Ny styrelse vald vid Manhems årsmöte

Årsmötet hölls i år den 20 september på Vegagatan 20 med deltagande av ett tjugotal manhemiter.

Ett tjugotal manhemiter besökte årsmötet.

Ett tjugotal manhemiter besökte årsmötet.

Presidiet: Göran Andersson (skattmästare), Mats Eriksson (ordförande) och Mattias Fredriksson (sekreterare).

Presidiet: Göran Andersson (skattmästare), Mats Eriksson (ordförande) och Mattias Fredriksson (sekreterare).

Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året omfattade 44 sidor och lades fram för mötet. Däri kan man läsa vad som hänt under året och styrelsens uppfattning om året. Den finns att få vid ditt nästa besök på klubben.

Verksamhetsberättelsens omslag anknöt till årets nyhet schackboxning.

Verksamhetsberättelsens omslag anknöt till årets nyhet schackboxning.

Valberedningens Rickard Dave kunde än en gång lämna förslag till ny styrelse.

Valberedningens Rickard Dave kunde än en gång lämna förslag till ny styrelse.

Därefter tog valberedningen i skepnad av Rickard Dave till orda och lämnade sitt förslag till ny styrelse. Efter konstituering vid det påföljande styrelsemötet ser styrelsen ut så här:

· Mats Eriksson är ordförande, ungdoms- och PR- och rekryteringsansvarig.
· Claes R. Nilsheden är vice ordförande och klubbtävlingsansvarig.
· Göran Andersson är skattmästare.
· Claes Brauer är materialförvaltare.
· Mattias Fredriksson är sekreterare.
· Ragnar Uhlin är ledamot.
· Harald Berggren Torell är vice sekreterare.
· Madeleine Strandberg är föräldraföreträdare.
· Sam Friberg är suppleant och marknadsföringsansvarig.
· Joel Åkesson är suppleant och elitansvarig.

Nyvald i Manhems styrelse: Madeleine Strandberg, schackförälder.

Nyvald i Manhems styrelse: Madeleine Strandberg, schackförälder.

Till ny valberedning omvaldes Rickard Dave (sammankallande), Vincent Andréasson och Sören Svensson. Till revisorer valdes Lars Borgström och Hans Brodén med Jonas Ahlqvist som suppleant.

Vid vårmötet lade dåvarande medlemmen Zdenko Naglic in en framställan om ändrade regler för ratingföring i klubben. Denna togs upp vid årsmötet, som avslog densamma efter hörande av ratingföraren Jan Herrman. Mötet beslöt dock på styrelsens förslag att partier ratingberäknas om den sammanlagda betänketiden uppgår till två timmar eller mer för ett parti som pågår sextio drag eller mer. Denna ändring sker fr.o.m. höstens spel.

Med tanke på de vid sommarens kongress höjda registreringsavgifterna till landsförbundet och med tanke på den instundande hyreshöjningen beslöt mötet beslöt om delvis uppjusterade medlemsavgifter:

  • 500 kronor för seniorer
  • 250 kronor för värnpliktiga och studerande mellan 19 och 25 år
  • 100 kronor för juniorer (= 300 kronor inkl. träningsavgift)
  • 50 kronor för Schack4an-barn
  • 350 kronor för medlemmar med introduktionsmedlemskap

En nyhet för i år har varit att medlemmarna har varseblivits om medlemsavgiftens förfall genom ett utskick av ett fakturaliknande blad. I skrivande stund har de flesta medlemmar betalt in medlemsavgiften, men icke alla. Om du ännu resterar men vill fortsätta som medlem i vår fina klubb – gör slag i saken nu!

Bilder: Sam Friberg.