Göteborgs Schackförbunds årsmöte ajournerat

Göteborgs schackförbund har hållit sitt årsmöte för 2011. Det var en ganska välbesökt tillställning med ombud från sju klubbar med inalles 677 medlemmar, däribland Manhem. Styrelsen lade fram bokslut och verksamtsberättelse och de närvarande kunde konstatera att ett vackert överskott för förbundet influtit under året.

Dock kunde inte valberedningen lägga fram något förslag till ny styrelse, så mötet ajournerades till senare tidpunkt. I sammanhanget kan nämnas att en av valberedningens ledamöter inte visste att han ingick, detta trots att denne var närvarande vid fjolårets möte och lät sig väljas då. Samme person ondgjorde sig över ”osmakligheten” i att de sedvanliga styrelsearvodena fördelats efter en mindre höjning av fjolårets möte. Det är inte alltid lätt.