Nafset 65 ute!

I tisdgs skickades det historiska Nafset 65 ut med epost till klubbens medlemmar. Hurdå historisk?

Jo, detta är den första mitterminsutgåvan av Nafst, som ju haft en årlig trenummersutgivning sedan starten för tjugo år sedan. Nummer 1 kom nämigen ut den 21 oktober 1991! Avsikten är att nästa nummer skall komma vid årsskiftet som vanligt.

Det går framåt!