Manhemiter i Västerås Open

Västerås Open är av allt att döma landets största helgturnering. Beläget i Mälardalen, på tio mils avstånd från Stockholm och med andra stora distrikt på kort avstånd är förutsättningarna goda för en arrangör som gör en bra insats. I år deltog över två hundra spelare och bland dessa återfanns tre manhemiter på besök.

Resultat: 109. Johannes Aira 4 (av 8), 149. Louise Segerfelt 3½, 163. Gabriel Svorono 3 (225 delt.).

Fullständiga resultat hittar du här.