Manhem på plats vid majornadagen

På lördagen ägde den s.k. majornadagen rum. Platsen var Karl Johans torget, dit ett flertal föreningar i Majorna hade bjudits in. Manhem är numera med i Majornas samverksansförening i konsekvens med att Majornas och Linnéstadens stadsdelsförvaltningar har gått samman. Och stadsdelarna ligger ju grannar.

Under Claes R. Nilshedens ledning genomfördes schackdelen i form av blindschacksuppvisning där Victor Nithander och Magnus Carlhammar möttes m ed remi som följd. Det bjöds in till simultan mot Harald Berggren Torell och Gabriel Svorono och den som ville kunde lära mer om schack och om gamla fina Manhem. Ett par intresserade nya medlemmar kunde räknas in och den  nya Manhem-pennan och schackspel fanns till försäljning.

Manhem – schackklubben som syns!