Årsmöte i Manhem på tisdag

På tisdag den 20 september hålls klubbens årsmöte med början kl. 19.00. Det gångna årets verksamhet kommer att redovisas av styrelsen i form av muntlig redogörelse och av verksamhetsberättelsen för 2010-2011. En ny styrelse kommer att väljas och medlemmarna har möjlighet att både väcka och ställa frågor.

Följ med i vad som händer klubben! Kom till årsmötet!