Stormästarturneringen färdigspelad: i slutänden säker seger för Emanuel Berg

Läget i stormästarturneringens toppstrid blev oförändrat också den åttonde ronden igenom, men det berodde inte på brist på försök från ledande Emanuel Berg, som ficki inställa vinstförsöken först efter 145 drags spel.

Magnus Carlhammar

1 – 0

IM Michael Richter

IM Axel Smith

1 – 0

IM Victor Nithander

GM Emanuel Berg

remis

GM Tiger Hillarp Persson

IM Jasmin Bejtovic

remis

GM Sune Berg Hansen FM

IM Daniel Semcesen

remis

GM Jon Ludvig Hammer

Jasmin Bejtovic spelade vit i den slutna varianten av Sicilianskt. Vit öppnade f-linjen och borrade in en häst på fältet f6, varefter en dragupprepning med hot på den hästen framlockade en tidig remi.

Daniel Semcesen spelade vit mot Jon Ludvig Hammer som valde Tarraschvarianten i Damgambit. Inte den minsta isolani uppträdde på brädet utan spelarna bytte till sig majoriteter på olika flyglar.  Ingendera spelaren fick några svagheter och efter 24 drag, när dam och torn återstod på var sida, nöjde sig spelarna med fredsslut.

Axel Smith var vit mot Victor Nithander, som ställde upp sig med moderna försvaret. Båda spelarna rockerade kort och Smith öppnade h-linjen medan Victor aktiverade sig på andra kanten. Dock kom i den vevan en löpare off side, saknade reträttväg och skulle gå förlorad, varför Victor gav slaget förlorat.

Moderna försvaret blev det också mellan Emanuel Berg (vit) och Tiger Hillarp Persson. Vit behöll kungen i mitten medan svart rockerade kort. Svart ryckte fram på famflygeln och vit på anda sidan, så att båda bondemajoriteterna var ganska låsta. I samband med pjäsbyten ned till olikfärgade löpare hamnade en merbonde på Bergs sida, men då båda sidornas enda respektive svaghet krävde kungens försvar enades spelarna om remi efter 45 drag.

Magnus Carlhammar spelade vit mot Michael Richter i någon sorts Katalanskt. Magnus rockerade kort och tysken långt, samtidigt som han bryta upp h-linjen mot manhemitens kung. Vit stod dock ganska trygg och svarts spel begränsade sig till en diagonal på de mörka fälten. Richters dam letade in sig på denna med dambyte som följd. Richter offrade förtrutet kvalitet för att förnya sitt spel på de mörka fälten. Denna gång fick han förbundna fribönder på damflygeln. Men just som fribönderna såg som farligast så slappnade tysken av sin uppmärksamhet och lät Magnus gå runt hans pjäser med matthot på sista raden som följd. Richters löpare var fullt upptagen på damflygeln och kunde inte skynda till hjälp. Ridå!

Slutställning: 1.  GM Emanuel Berg 6½, 2. GM Jon Ludvig Hammer 6, 3. IM Axel Smith 5½, 4. IM Daniel Semcesen 5, 5. GM Sune Berg Hansen 5. 6. IM Jasmin Bejtovic 4½, 7. IM Michael Richter 4, 8. GM Tiger Hillarp Persson 4, 9. IM Victor Nithander 3, 10. FMMagnus Carlhammar 1½ poäng.

Turneringstabell och partier återfinns under länkarna längst upp på sidan.

Därmed är årets stormästarturnering färdigspelad och den blev hittills starkaste i raden. Våra egna spelare kreerade denna gång minde framträdande roller, men så kan det bli när motståndet är hårt. ”Det som inte dödar, det härdar” har dock någon vis man sagt. Kanske skall årets stormästarturnering bli det slutliga belägget för den tesen.