Stormästarturneringen 7: remi i toppmötet

På fredagen spelades den sjunde ronden av schackveckans stormästarturnering. Det med spänning emotsedda mötet mellan de båda tätmännen Emanuel Berg och Jon Ludvig Hammer mynnade ut i remi efter 75 drags kamp och därmed leder Berg fortfarande med en halv poäng.

IM Victor Nithander

0 – 1

IM Michael Richter

FM Magnus Carlhammar

0 – 1

GM Tiger Hillarp Persson

IM Axel Smith

remis

GM Sune Berg Hansen

GM Emanuel Berg

rems

GM Jon Ludvig Hammer

IM Jasmin Bejtovic

remis

IM Daniel Semcesen

Axel Smith inledde med dambonden mot Sune Berg Hansen och fick Meranervarianten till svar. Efter aderton inte så dramatiska drag enades spelarna om remi.

Jasmin Bejtovic spelade Italienskt med d2-d3 mot Daniel Semcesen, som stötte med d6-d5 i centrum. Ett jämviktsläge uppstod i centrum varefter en dragupprepning avslutade kampen.

Michael Richter spelade Franskt mot Victor Nithander, som besvarade det med Tarraschvarianten med f2-f4. Via ett pjäsavbyte på c4 fick tysken bondemajoriteten på damflygeln. Denna omvandlades till en avlägsen fribonde på a-linjen och i samma veva föll en bonde för Victor, vilket blottställde hans kung. Med svag kung och en svart fribonde på andra kanten blev vits försvarspjäser hårt ansträngda och vid fyrtionde draget måste han ge slaget förlorat.

Magnus Carlhammar spelade 1. Sf3 mot Tiger Hillarp Persson, men via en udda dragföljd uppstod Lettisk gambit med d2-d3! Via damschack på e-linjen uppstod dock snabbt ett slutspel med färre bondeöar och ngot mer terräng för stormästaren. I det efterföljande slutspel med torn och springare utnyttjade Hillarp Persson sitt flertal på damflygeln till att skaffa, först hängande bönder i centrum, och sedan via framstöt med sin kantbonde, två förbundna fribönder i centrum som blev avgörande.

Emanuel Berg spelade Spanskt i toppmötet med Jon Ludvig Hammer, som försvarade sig med Berliner. Berg lät centrumbönderna vara kvar på brädet med d2-d3 och via löparbyte på e3 fick han en dubbel e-bonde men också ett fält på den halvöppna f-linjen. Hammer gick till bondeoffensiv på damflygeln, som rensades på bönder. Berg lyckades inte få till några farligheter mot svarts kung, utan spelet förflackades till ett springarslutspel med merbonde för norrmannen. Det begränsade materialet gjorde dock att vi utan problem kunde hålla jämvikten till slutet.

Ställningen efter sju ronder: Emanuel Berg 5½, Jon Ludvig Hammer 5, Daniel Semcesen och Sune Berg Hansen 4, Axel Smith, Jasmin Bejtovic, Tiger Hillarp Persson och Michael Richter 3½, Victor Nithander 2 och Magnus Carlhammar ½ poäng.

Turneringstabell och partier återfinns under länkarna längst upp på sidan.

Nu återstår bara två ronder av stormästarturneringen och Emanuel Berg är fortfarande i en ledning med en halv poäng, Också den näst sista ronden startar spelet klockan 14. Följ spelet på plats eller via livesändningen (länk högst upp).