Stormästarturneringen 6: än är det inte oavgjort!

I och med den sjätte ronden av schackveckans stormästarturnering hettar det till i tätstriden; Daniel Semcesen besegrade hittills orörbare Emanuel Berg, varigenom Jon Ludvig Hammer kunde sega sig en halvpoäng närmare inför morgondaegns möte med ledaren.

GM Jon Ludvig Hammer

remis

IM Axel Smith

GM Sune Berg Hansen

1 – 0

FM Magnus Carlhammar

GM Tiger Hillarp Persson

remis

IM Victor Nithander

IM Daniel Semcesen

1 – 0

GM Emanuel Berg

IM Michael Richter

remis

IM Jasmin Bejtovic

Jon Ludvig Hammer spelade Damgambit mot Axel Smith, som utvecklade löparen till b4. Kamp i centrum kännetecknade striden utan att någondera sidan fick något övertag. Vid trettiodragsstrecket nådde spelarna ett löparslutspel, där svart stod något mer aktivt med sin kung. Vit kunde dock enkelt hindra kungens inträngande och spelet slöt remi genom dragupprepning.

Magnus Carlhammr spelade som svart Philidor mot danske stormästaren Sune Berg Hansen. Efter dryga tio drag blev centrum låst, vilket Berg Hansen utnyttjade till att samla sina pjäser till damflygeln, där båda kungarna befann sig. Svarts armé rullade ihop sig som en igelkott, men ett vitt springaroffer öppnade vägen in mot svarts kung. Efter 29 drag stod Magnus inför tvingande matt och gav slaget förlorat.

Tiger Hillarp Persson valde Sämischvarianten mot Victor Nithanders kära Kungsindiskt. Svart sökte spel på damflygeln, men vit formerade sina pjäser mot kungen och försökte ett pjäsoffer som dock svart inte antog. Spelarna tog remi efter 33 drag i en inte helt klar ställning, möjligen påverkade av klockkrakel i det spända läget.

Också mellan Daniel Semcesen och Emanuel Berg blev det Kungsindiskt med den senare bakom de svarta pjäserna. Med centrum låst prövade Berg en kungsflygeloffensiv med sina bönder, men Semcesen blev inte skyldig utan fick nöjet att spela ett oantagbart damoffer just som Berg började aktivera sina pjäser. Berg höll tungan rätt i mun och efter förvecklingar avvecklades spelet till DTL på var sida efter tjugo drag, dock med en känslig kungsställning för svart. Berg gav en bonde för att öppna linjer mot Semcesens skyddade kung. Vits kung kröp in i tryggheten och när Berg tog tillbaka sin bonde öppnades angreppslinjer mot hans kung, som Semcesen inte var sen att utnyttja. Efter tidsnöden stod Berg inför matt och var tvungen att ge torn för att fortsätta kampen. Trots  fribönder var uppgiften för svår och efter 58 drag hade Berg dukat under.

Ställningen efter sex ronder: Emanuel Berg 5, Jon Ludvig Hammer 4½, Daniel Semcesen och Sune Berg Hansen 3½, Axel Smith och Jasmin Bejtovic 3, Tiger Hillarp Persson och Michael Richter 2½, Victor Nithander 2 och Magnus Carlhammar ½ poäng.

Turneringstabell och partier återfinns under länkarna längst upp på sidan.

Spelet i rond 7 börjar klockan 14 på fredag. För den som ännu inte har besett spelet på plats äger det rum på Vegagatan 20. Följ spelet på plats eller via livesändningen (länk högst upp).