Lågrankade manhemiter i SM:s folkgrupper

Också i SM: s grupper i det traditionella klassystemet ställde en hel del manhemiter upp till spel med tonvikten på de lägre klasserna. De riktigt stora framgångarna duggade glest, men nämnas bör Svante Norlanders seger i klass III med uppflyttning till klass II som följd. Noteras kan även Zdenko Naglic och Håkan Warston, som till synes problemfritt försvarade sin respektive klass II-värdighet. Manhemiten i gemen var dock ganska lågt rankad i sin grupp och hur mycket kan man egentligen begära?

Resultat; mästarklassen: 12. Anders Wengholm 4½ (av 7), 45. Harald Berggren Torell 3, 50. Mats Eriksson 2 (nedfl.; 56 delt.); veteran allmän: 15. Sven Degerfeldt 4 ( 62 delt.); klass I, grupp 5: 5. Jonas Källén 4 (11 delt.); klass II, grupp 1: 4. Håkan Warston 3 (8 delt.); grupp 4: 3. Jessica Bengtsson 4½. Zdenko Naglic 4 (8 delt.); grupp 7: 5. Patrik Abrahamsson 4 (13 delt.); klass III, grupp 1: 8. Claes Brauer ½ (8 delt.); grupp 4: 6. Johan Granholm 2 (8 delt.); grupp 5: 1. Svante Norlander 5 (uppfl.; 8 delt); grupp 6: 2. Anders Svensson  5, 4. Markus Freed 3½ (8 delt.); grupp 7: 7. Bo-Göran Mellbin 2½ (8 delt.); grupp 8: 8. Sam Friberg 1 (8 delt.); grupp 9: 5. Roland Häll 3½, 8. Kjell Kalén 1 (8 delt.); klass IV, grupp 1: 4. Jan Lindberg 4, 6. Aste Olindersson 4 (12 delt.).

Turneringstabellerna för SM:s grupper finner du här.