Vårmöte med Göteborgs Schackförbund

Vårmötet med Göteborgs Schackförbund blev en ganska tunt besökt tillställning, där framför allt ärenden inför Sveriges Schackförbunds sommarkongress dryftades. Förutom Manhem i skepnad av Mattias Fredriksson deltog även Stenungsunds SK och Noleredsskolans SK utöver en del klubbar som fanns på plats i person men utan ombud.

Bland intressant information som kan nämnas kommer Veteran-SM i snabbschack att ordnas i Göteborg den 1-2 oktober. Styrelsens tankar har också börjat röra sig kring det förestående jubileet – Göteborgs Schackförbund bildades ju år 1914 och hitom horisonten stundar alltså ett hundraårsjubileum. Ett hett projekt är skrivandet av en jubileumsbok!

Inför sommarens kongress finns det tre propositioner och fyra motioner. Två av propositionerna rör formella ting; hur disciplinärenden framdeles skall handläggas och storleken på centralstyrelsen. Den tredje propositionen rör ett höjande av registreringsavgiften för föreningarna till förbundet.. Så sent som 2006 sattes den till 70 kronor per vuxenmedlem, men förra sommaren höjdes den till 140 kronor. Inför årets kongress föreslås en höjning till 160 kronor och här kommer det an på distrikten att ta ställning till var de pengar som medlemmarna är beredda att lägga på schack skal läggas: i klubben, i distriktet eller i riksförbundet? Förutom avgiften till riksförbundet går också 80 kronor av manhemitens årsavgift till Göteborgs Schackförbund medan återstoden stannar i klubben.

Sedan början av förra året består riksförbundets anställda personal av fem personer. I början av innevarande år beslöts om friställande av en av dessa, vars uppgift har varit att befrämja propagandatävlingen Schack4an. Två av årets motioner vill återta denna uppsägning och en tredje vill med inte helt klara formuleringar prioritera breddverksamhet framför elit.

Den fjärde motionen föreslår att förbundets tidning Tidskrift för Schack görs om till ”nättidning”, vilket väl är så nära ett nedläggningsbeslut man kan komma. TfS är världens näst äldsta (grundad  1895) ännu utkommande schacktidskrift och det återstår att se om kongressen är beredd att gå denna väg.