Ny kurs: Förstalaget föreläser!

Förstalaget föreläser

Under denna höst blir det premiär för en ny kursidé: Förstalaget föreläser! Under sex onsdagar kommer sex av hjältarna i vårt urstarka förstalag att föreläsa om var sitt ämne. Kursavgiften för de sex tillfällena är 200 kronor, att betalas vid första tillfället. Programmet är i huvudsak fastställt och du kan se det nedan.
Nivån på föreläsningarna har riktmärket 1700 till 1900, men självklart kan var och en som vill vara med. Med ett undantag är starttiden kl. 19.00.

20 oktober                   Aktivitet i angrepp och försvar – inspirationskällor och lärdomar
Mats Welin

27 oktober                   Philidor – ett universalvapen för svart
Magnus Carlhammar

10 november               Franska kamppartier
Joel Åkesson

17 november               Att spela på vinst
Victor Nithander

24 november               En taktikers bekännelser
Rikard Winsnes
Obs! Start kl. 17.30

1 december                  Ej fastställt

Du anmäler dig till klubben, gärna senast måndagen den 18 oktober, på 24 47 45 eller till info@ssmanhem.se. Du kan även tala med Mats Eriksson!

Välkommen!