Manhemiter i Västerås

Den gångna veckändan spelades Västerås Open, landets kanske största helgturnering. Bland de icke mindre än 241 deltagarna återfanmns tvenne manhemiter, nämligen Louise Segerfelt och Gabriel Svorono. De höll sig väl framme och för Gabriel blev facit ett delat ratingpris. Louise hade både ratingpris och kadettpris i sikte men förlorade de båda sista partierna mot starkt motstånd.

Resultat: 143. Gabriel Svorono 4 (av 8), 149. Louise Segerfelt 3½ (241 delt.).

Fullständig resultatlista kan du hitta här.