Manhems schackvecka – stormästarturneringen 4: Victor Nithander upp som trea; ny vinst för Berg

Endera stiger kamphumöret i stormästarturneringen i Manhems schackvecka, eller också ökar tröttheten. Man kan notera att utvecklingen har gått från en inledningsrond där alla partier slutade remi till dagens fjärderond, där inget parti gjorde det!

Ledande Emanuel Berg ställdes i dag mot ryske stormästaren Michail Ivanov. Berg spelade Skotskt och fick därmed en tidig terrängfördel. Ivanov visade sig inte obenägen att byta pjäser och spelet förenklades. Trots den inte alltför komplicerade ställningen förbrukade spelarna mycket tid; först Berg, men när avgörandet närmade sig kostade Ivanovs passiva försvar en hel tid och i slutänden föll ryssens tid efter 38 drag.

Tiger Hillarp Persson var vit och bemötte Allan Stig Rasmussens Caro-Kann med framskjutningsvarianten. 2008 års sverigemästare sökte spel på damflygeln, men en kontrastöt gav Rasmussen motspel som ledde till pjäsbyten och en merbonde i slutspel. Också detta parti gick till tidsnöd och i denna kunde dansken få fart på sin centrala fribonde, som efter fyrtiodragsstrecket inbringade en kvalitet. I slutspelet med torn mot springare och tre kungsflygelbönder på var sida kunde Rasmussen tämligen enkelt avancera och övervinna de passiva vita pjäserna.

Victor Nithander har haft en och en annan duell med Axel Smith sedan junioråren och när de möttes i årets turnering stod Smith på 2 poäng efter gårdagens seger mot Hillarp, medan Victor inlett med tre remier. Victor använde sitt nya vapen Engelskt och en ställning uppstod där Smith ryckte fram på damflygeln, men där Victor bönder i centrum och på damflygeln intog en flytande uppställning där framstötar kunde komma. Efter trettiodragsstrecket öppnades ställningen gradvis till fromma för det vita löparparet. Smiths något exponerade kungsställning öppnade för schackar och mot slutet av dragserien kunde Victor via en slagväxling och en avslutande schack hösta in en svart pjäs. Smith hissade vit flagg.

Oleg Spirin spelade Katalanskt mot Magnus Carlhammar  och efter ett avvaktande spelupplägg ryckte han fram i centrum och tog terräng med sin e-bonde. Efter pjäsbyten i centrum stod ryssen med en majoritet 4-3 på kungsflygeln som vägdes upp av Magnus´ isolerade dambonde i centrum. Spirin blockerade denna och allteftersom pjäserna byttes ned intog den ryska kungen en alltmer framfusig position i centrum. Efter fyrtio drag byttes den svarta d-bonden mot en mindre betydelsefull vit flygelbonde och i den vevan kunde Spririns kung tränga in i den svarta ställning till stöd för den egna e-bonden. Magnus bedömde fortsatt spel som lönlöst och gav slaget förlorat.

Hans Tikkanen var vit mot Daniel Jakobsen Kovachev, som försvarade sig med Gammalindiskt. Norrmannen fick aldrig riktigt ordning på sin kungsställning, som blottställdes en aning efter en tidig bondeframstöt i centrum. Tikkanen spelade aggressivt i centrum och öppnade gradvis linjerna där. Svarts kung tog så gott det gick skydd bakom bondespillrorna på kungsflygeln  och sökte sin räddning i ett slutspel med torn och löpare mot Tikkanens dam. Men ställningen var alltför öppen för att kunna hållas ihop av de svarta pjäserna och det dröjde inte många drag efter tidskontrollen förrän Tikkanen via en serie schackar kunde vinna det norska tornet.

GM Emanuel Berg

1 – 0

GM Michail Ivanov

GM Tiger Hillarp Persson

0 – 1

GM Allan Stig Rasmussen
IM Victor Nithander

1 – 0

IM Axel Smith
IM Oleg Spirin

1 – 0

FM Magnus Carlhammar

IM Hans Tikkanen

1 – 0

FM Daniel Jakobsen Kovachev

Därmed har vi Emanuel Berg i ledning med blott en halv poäng (mot Victor) på minuskontot. Han skuggas närmast av Rasmussen och på tredje plats hittar vi Victor Nithander. I morgondagens rond möts dessa båda kombattanter.

Ställningen efter fyra ronder: Emanuel Berg 3½, Allan Stig Rasmussen 3, Victor Nithander  2½, Hans Tikkanen, Axel Smith och Oleg Spirin 2, Tiger Hillarp Persson och Michail Ivanov 1½ samt Magnus Carlhammar  och Daniel Jakobsen Kovachev 1 poäng.