DM har passerat halvtid

DM – göteborgsmästerskapet – har liksom Manhems vårmästerskap passerat påskveckan och av de nio ronderna återstår sex. Bland de 47 deltagarna återfinns sjutton manhemiter och flera av dessa har möjligheter att avancera i klassystemet om allt går väl i slutfasen.

Liksom i fjol har DM-gruppen och mästarklassen slagits samman till en grupp. Manhems främsta hopp däri är Jens Lundell som på 4½ poäng delar ledningen med Kärras Jonas Mårdell. Halva DM-gruppen har Manhem som klubbadress och poängutdelningen så långt är för Sören Svensson  och Bertil Ekstrand 3, för Jessica Bengtsson 2½ och för Sven Degerfeldt ½.

I klass I är Louise Segerfelt rankad på undre halvan men har trots detta tagit 4 poäng vilket räcker till en delad andraplats. Segern kan dock bli svår att nå, eftersom majornaspelaren Alexander Holtzmann-Ekholm blott släppt en halva hittills. Lars Borgström står på 1½ poäng och får inrikta sig på nytt kontrakt.

Klass II ser en tremannakamp om segern och glädjande nog är två tredjedelar av ledartrojkan manhemiter. Mattias Fredriksson och Zdenko Naglic står på 4½ av fem, vilket är detsamma som kamratenspelaren Peter Nordlander. Det är riskfritt att förutse att någon av dessa kommer att vinna gruppen. Bosse Ohlsson står på 2 av fyra och Svante Norlander har tvingats bryta.

Klass III spelas i tvenne grupper.  I grupp 1 står Vojislav Djordjic på 2 av fyra som ende manhemit, men i grupp 2 anför Mattias Mullback en grupp av fyra manhemiter. Mattias står på 5 av sex och leder rätt så klart. Bakom honom hittar vi Markus Freed på 3 av fem, Roine Karlsson på 2 av fem och Claes Fransson på ½ av fem.

Den som vill se den exakta ställningen i respektive grupp kan göra det hos Göteborgs Schackförbund. I vänstermarginalen finns klickbara länkar till respektive grupp.