Schack4an-kval i centrum

Som bekant pågår förberedelserna för Schack4an i Göteborg och Manhem är ingalunda den minst aktiva klubben därvidlag. Detta är fjärde året tävlingen spelas i Göteborg och Manhem är verksamt i stadsdelarna Centrum. Linnéstaden, Högsbo, Frölunda, Tynnered och Askim. Intresset är ytterst varierande mellan stadsdelarna: i Högsbo har inte en endaste fjärdeklass brytt sig ett skvatt om lockropen från schacket påfyra år, medan däremot alla skolor utom en i Askim är med i år.

I år prövar vi ett nytt marknadsföringsgrepp: genomförandet av kvaltävlingar eller kanske snarare testtävlingar innan själva göteborgsfinalen. Tre sådana anordnas och på tisdag i förra veckan var det centrumkval. Det spelades i Lilla Samskolans bamba med deltagande av 69 fjärdeklassare från sju klasser.

I Schack4an är det av stor betydelse att klassen jobbar som ett lag och att så många som möjligt är med. Franska skolan har varit med de tre tidigare åren och kunde vinna detta genrep inför göteborgsfinalen. Resultat: Franska 250, Lilla Sam 4C 197, Lilla Sam 4B 194, Lilla Sam 4D 151, Montessori Centrum 125, Vittra vid Kronhusparken 111.

Den 27 februari spelas Schack4an Göteborg i Chalmers kårhus.