Manhemiter i domarutbildning

I höststarten har två domarkurser hållits i Göteborgs Schackförbunds regi, delvis betingade av det instundande Skol-SM. Det är viktigt att fler manhemiter skaffar sig kunskaper och erfarenheter för att kunna hålla vår verksamhet i gång och att utveckla den.

Klubbdomarkursen har genomgåtts av Rutger Almquist, Johan Granholm, Michael Sheingold och Håkan Warston.

Distrktsdomarkursen har genomgåtts av Jonas Ahlqvist, Calle Jarebo och Zdenko Naglic.