Inför Manhems schackvecka: premiär för Arne Berggrens minnesturnering

Ytterligare ett litet steg på vägen mot att utveckla Manhems schackvecka tas när programmet i år utökas med en veteranturnering. Veteranerna är en växande medlemskategori, åtminstone i schackförbundet, och klubbens medlemslista rymmer den dag som i dag är 36 manhemiter över 60 år. Detta är numera den officiella veterangränsen.

När nu klubben ordnar sin första veteranturnering ter det sig naturligt att tillägna den Arne Berggrens minne. Arne Berggren var medlem i Manhem i ett halvsekel, upphovsman till mängder av projekt, ett levande lexikon vad gäller Manhem (och mycket annnat) och hedersledamot i klubben. Inbjudan till Arne Berggrens minne kan du se här och via länk kan du även se de hittills anmälda.