Inbjudan till Manhems schackvecka ute!

Det är nog känt för många manhemiter att klubben under sommaren brukar ordna en internationell mästarturnering. Det är en tradition som är obruten sedan starten 1993! I fjol utökade vi arrangemanget till en schackvecka, som förutom IM-turneringen rymde också en Elo-turnering, Ebbe Cup 18, en blixt samt, icke att förglömma, GSF;s sommarschack.

År 2009 kommer inte att bli något undantag och en nyhet för i år är införandet av veteranturneringen Arne Berggrens minne. Nu finns inbjudan klar och du kan ta del av den här!