Schackrutiga sjöhästen Sami till Manhem!

Vad är detta? En ny, mystisk övergång?

Nej, medan krokodilen förknippas med Manhem så är sjöhästen passande nog Öckerös klubbdjur, vilket bl.a. visas i det vackra klubbmärket (kan ses här). Öckerö har även instiftat lagungdomstävlingen Schack på skären, som i år avhölls för fjärde gången. Den spelas med åttamannalag; åldern är mellanstadiebarn, men vart lag måste innehålla minst tre lågstadiebarn.

De första två gångerna gick tävlingen som en match med Öckerö och Mölndal, men i fjol vidgades kretsen av inbjudna med Örgryte och Manhem. Det hindrade inte att Mölndal har tre inteckningar i vandringspriset, som alltså är den schackrutiga sjöhästen Sami.

I år hade inbjudningarna gått till ytterligare två klubbar, men det var i slutändan bara Öckerö, Mölndal och Manhem som mötte upp. För att undvika att något lag hade frirond hela tiden tillämpades ett något oortodoxt lottningssystem, där varje lag delades i två halvor som mötte var sin halva från de övriga två lagen. Detta skedde med slumpmässig lottning av motståndarna, vilket gjorde att en spelare kunde gynnas av turen eller tvärtom.

Nå, trots att tävlingen sammanföll med Lilla göteborgsvarvet kom Manhem med ett lag som i stort sett var så gott som vi kan ställa på benen. För att matcha Mölndal får man nog säga att det krävs att de inte riktigt har fullt manskap och vi gynnades också till någon del av detta. Ändå skall våra spelare ha fullt beröm för att hösta in segrar mot Mölndal (6-2, 5½-2½) och mot Öckerö (5½-2½, 4-4) och därmed ta en klar seger i tävlingen. Därmed har vandringspriset förts hem till Manhem och kan alltså beskådas på klubben!

Resultat: 1. Manhem 7/21, Öckerö 4/15, Mölndal 1/12 (3 lag).

Gabriel Svorono är vår bäste spelare i mellanstadieåldrarna och han visade sig också vara en klippa poängmässigt: fyra raka! Men nämnas bör även Jonas Persson med full poäng, liksom Olof Sanchez som tog 3 poäng mot starkt motstånd.

Övriga lagmedlemmar: Isak Ungerfält 3, Leonardo Aira 2, Nickrad Kavoosi 0, Gösta Larsson 3 och Ossian Jansson 2.