Veteranmärken utdelade

Ett större antal veteranmärken har kunnat delas ut till trogna medlemmar vid olika sammankomster på klubben under det gångna året.

Ett antal manhemiter har dock inte haft möjlighet att närvara vid något av dessa tillfällen och dessa har därför fått sitt veteranmärke överlämnat genom Kgl. Postens försorg. Dessa är:


Guld  
Ragnar Uhlin 41 år som manhemit
   
Silver
Gunnar Pihl 37
Kjell Bergström 26
Niklas Engsner 26
Hans Nordman 26
Sven Wikner 24
Chris Rundberg 23
Ari Ziegler 23
Anders Bäcklund 22
Allan Lennerstad 22
Lennart Liljedahl 22
Henrik Axelsson 20
   
Brons
Robert Tisell 18
Sigfrid Almgren 15
Peter Bertelsen 15
Michael Gurebo 15
Roine Karlsson 15
Andreas Funksjö 14
Johan Lennartsson 13
Jesper Mossberg 13
Kristoffer Dahlbäck 12
Lars Malmgren 12
Andreas Samuelsson Ottgård 11