Klart för öppningskurs efter dråpligt förspel

Meningen var att klubbens kursutbud skulle få sin fortsättning och sitt sista inslag för säsongen i den uppföljning på höstens spelöppningskurs som skulle ha börjat för två veckor sedan.

Emellertid blev det så att det dagen innan kursstart endast fanns två anmälningar, som vi kan kalla u och w. Någon måtta får det ändå vara, så efter samråd ställdes kursen in och de anmälda kontaktades med det beskedet.

Kvällen kom och för undertecknads del juniorträning. När denna var slut och jag passerade köket på väg till kontoret gick det inte att undgå medlemmarna x, y och z som satt i vänskapligt samspråk där. Enda rimliga skälet att besöka klubblokalen var för dem att delta i öppningskursen och en kontroll visade också att så var fallet, att x och y ansåg sig ha anmält sig till kursledaren V, samt att z menade sig vara anmäld till den kände klubbledaren R.

Vad göra? En snabb kontakt med V. gav vid handen att hans minnesbild inte var densamma som x och y hade, men han var ändå beredd att på stört komma till klubben till sina tålmodigt väntande elever. Medan V. var på väg kom även u till klubben och tackade för avlysningsmeddelandet men berättade att han "kom ned ändå för att det kanske skulle bli något". Denne synske medlem blev också sannspådd.

I det läget kontaktades även w, som visserligen var ute och handlade men nog kunde tänka sig att komma. Det gjorde han också en stund efter att kursledaren hade infunnit sig.

Icke nog med det: till klubben anslöt även medlemmen q, som tittat ned på klubben för att kolla läget "och plötsligt befann jag mig mitt i en kurs"!

Öppningskursen kommer alltså att äga rum med start på torsdag om två dagar. Ytterligare en deltagare har tillkommit men det finns plats för ytterligare ett begränsat antal. Kursavgiften är 100 kronor och kursen pågår sex torsdagar. Den riktar sig främst till spelare runt 1200 i rating. Om du är intresserad – anmäl dig till ssmanhem@telia.com eller 24 47 45!

Sens moral – med god vilja löser sig det mesta.