Manhems flickor på elitläger

Tre dagar i början av påsklovet ordnades ett elitläger för flickor i Växjö. Bland de åtta inbjudna märktes Manhems Jessica Bengtsson och Louise Segerfelt, som under tre dagar drillades av Evgenij Agrest, Stellan Brynell, Jesper Hall och Inna Agrest. Inga småfräsare! Vi får hoppas att de våra tillgodogjorde sig mycket kunskaper att ta med sig i den fortsatta schackbanan.