Nytt nummer av Hugget på gång – om du skriver…

Den 26 april är deadline för artiklar till vårens nummer av klubbtidningen Hugget. Flera av er medlemmar därute har lovat att bidra med artiklar. Är du intresserad av att skriva, men inte blivit tillfrågad så gör det ingenting. I Hugget finns det plats även för din artikel! Säkert har du något spännande att berätta som vi inte känner till! Alla skribenter uppmanas omedelbart kontakta Huggetredaktionen på anders@pettersson.us.

Anders Pettersson gm