Deltagarrekord i Göteborgs Schack4an!

I morgon lördag är Chalmers kårhus spelplatsen för Schack4an i Göteborg. Det är tredje året som tävlingen ordnas i Göteborg och det råder ingent tvekan om att ett nytt deltagarrekord kommer att inregistreras! De båda första åren har 167 respektive 171 schacklystna fjärdeklassare hittat vägen till tävlingen, men i år är 430 barn föranmälda!

Av dessa är 86 manhemiter och den som vill följa dessa framtidsgossar och -töser kan göra det från kl. 12.00, i Chalmers kårhus´ matsal.