Kursen “Grundläggande om slutspel” börjar

Torsdagen den 19 februari börjar kursen ”Grundläggande om slutspel” med inriktning på manhemiter under 1200 i rating. Kursledare blir Vincent Andréasson och kursen går över sex torsdagar i rad mellan 19 och 21. Den är öppen för medlemmar i Manhem och har en kursavgift på 100 kronor.

Slutspelet – då det jämna partiet avgörs
Slutspelet – den fas som ligger till grund för förståelsen för de tidigare skedena av partiet

Visst vill du vara med! Du anmäler dig senast måndag den 16 februari till klubben på 24 47 45 eller info@ssmanhem.se . Kursen riktar sig främst till spelare rankade under 1200.