Rauan Sagit i Linköping

På söndagen spelades handikappturneringen Stångåslaget i Linköping och en av de 74 som fanns på plats för att spela var Manhems Rauan Sagit. Han var en av dem som drabbades hårdast av handikappreglerna – som mest 3-27 minuter – men fick säkerligen nyttig träning inför seriespelet.

Resultat: 1. Evgenij Agrest 8½ (av 9), 17. Rauan Sagit 6 (74 delt.).

Fullständiga resultat finns på Linköpings ASS:s hemsida.