Elo-turneringen, rond 9: Holvason och Holmgren på 7½ poäng

Den sista ronden gav snabba avgöranden i toppen: Björn Holmgren fick en poäng utan spel mot Alexander Johansson och Juri Holvason vann tämligen snabbt. Via en fin spurt kunde  Robin Johansson tränga sig förbi Hans Svedberg. Slutresultat: 1. Juri Holvason 7½ (av 9; 29.75) 2.  Björn Holmgren 7½ (27.75), 3. Robin Johansson 5½, 4. Hans Svedberg 5, 5. Lennart Fransson 4½, 6. Tommy Wickström 4. 7. Tommy Lidén 3½, 8. Bengt Wihlborn 2½ (11.00), 9. Linus Eriksson 2½ (9.00; 10 delt.). Ur manhemsynvinkel är förstås Björn Holmgrens insats mycket glädjande efter ett antal år på schacklig sparlåga. Björn ställde i utsikt att nu börja plugga schack och vi får hoppas att detta inte stannar vid en föresats.

Turneringstabellen hittar du här.

Lennart Fransson

1 – 0

Hans Svedberg

Björn Holmgren

1 – 0 wo

Alexander Johansson

Bengt Wihlborn

0 – 1

Tommy Lidén

Tommy Wickström

0 – 1

Juri Holvason

Robin Johansson

1 – 0

Linus Eriksson

Partierna från dagens spel hittar du här.