Välbesökt vårmöte

På tisdagen genomfördes Manhems vårmöte för säsongen, ofta den sista aktiviteten men i år återstår ännu Äldre-Yngre-matchen. Glädjande nog hade ett fyrtiotal manhemiter mött upp för mötesförhandlingar, utdelningar av förtjänsttecken, prisutdelning för VM och vårblixt.

Redan innan öppnandet möttes medlemmarna av en solvargsleende Roland Sobenius, som stod till tjänst med försäljning av våra nya klubbtröjor – dels den marinblå pikétröjan med klubbens eleganta märke broderat över bröstet, dels den nyformgivna krokodiltröjan med Robert Tisells målning av en krokodil med klubbmärket som sköld på ett schackbräde.

Manhems nya klubbtröjor gick åt som smör i solsken. Notera Roland Sobenii insmickrande försäljarleende.

Manhems nya klubbtröjor gick åt som smör i solsken. Notera Roland Sobenii insmickrande försäljarleende.

Mötet föregicks av en tyst minut för Manhems äldste medlem, förre ordföranden Karl-Erik Åberg, som gick bort i början av april i en ålder av 86 år.

Undertecknad valdes till mötesordförande och Håkan Warston till mötessekreterare med Fredrik Westlund och Rickard Dave som justeringsmän. Årsmötesprotokollet fanns tillgängligt i justerat skick och lades till handlingarna. Skattmästarens ställföreträdare Claes Brauer föredrog en ekonomirapport med ett någorlunda lugnande innehåll.

Det bestämdes att inte ordna speciella sommaraktiviteter på klubben: den schacksugne behöver dock inte gå syssolös, ty var måndag arrangeras GSF:s blixtturnering Sommarschacket, i juni spelas SM i Växjö – femton manhemiter redan anmälda – och augusti månad inleds med Manhems schackvecka. Den rymmer vår tradtionella IM-turnering, men också det nya påfundet en Elo-turnering, nästa Ebbe Cup samt två blixtturneringar.

Det förelåg inga framställningar från vare sig styrelsen eller enskilda medlemmar. Däremot togs en fri diskussion om klubbangelägenheter upp. I det livliga meningsutbytet efterlyste ett par medlemmar förbättringar av hemsidans information om kommande evenemang. Vissa förbättringar har redan skett genom att en aktuell kalender finns sedan ett par veckor tack vare Jonas Bengtsson, men det fanns efterfrågan på mer. Förhoppningsvis kan detta också bli verklighet.

Ett annat önskemål var kurser eller grupper för spelare som lämnat inslussningsstadiet. Zakarias Sjöström Dyrefelt kunde då tillkännage att en grupp är under formering i denna stund, en grupp som också fick något tillskott under kvällen.

Efter detta informerade undertecknad kort om sommarens kongress i Sveriges Schackförbund, där den hetaste frågan är införande av en något bantad Tidskrift för Schack som medlemstidning, med en enligt förslaget mindre avgiftshöjning som följd. Det mest aktuella förslaget är att samtliga seniormedlemmar får fyra nummer under ett år till en höjning av registreringsavgiften med 30 kronor. Samtidigt bjöd GSF:s ordförande Johan Lönnroth in till torsdagens öppna styrelsemöte, där bland annat detta kommer att dryftas.

Själva vårmötet avslutades med att veteranmärken överräcktes till ett antal förtjänta medlemmar. En separat artikel om detta följer. Efter vårmötet vidtog den klassiska Vårblixten under Zdenko Naglics ledning.

Kvällen inleddes med en resumé över schackets utveckling

Kaj Andersson, Per-Axel Persson och Jonas Bengtsson hade knôtt sig längst fram bland fyrtiotalet vårmötesbesökare.

Foton: Michael Sheingold.