Vetenskapsfestivalens problemtävling

Under Vetenskapsfestivalen hade Schacksällskapet Manhem ett schackproblem att lösa för vem som ville. Det kom in 37 lösningar, varav de flesta hade rätt lösning: Ta5-h5 matt (tornet i vänstra kanten av schacbrädet gick tvärs över till högra kanten och satte svarts kung matt).

Bland de riktiga lösningarna har Linnea Denti dragits som vinnare och hon kommer att få läroboken ”Mästare mot amatör” med posten.