Victor Nithander i SM-gruppen!

Sommarens SM-tävlingar kommer att spelas i Växjö. Många manhemiter kommer med säkerhet att ta sig dit för att spela med men de flesta har nog ännu inte riktigt lagt fast sina planer. En som dock kunnat göra det är manhemiten Victor Nithander, som av förbundskaptenen Johan Sigeman tagits ut att spela i SM-gruppen. Det blir en intressant start att följa!

Läs mer om det starka startfältet på SM:s hemsida.