Johan Lönnroth Super Star på födelsedagskalaset

Manhems födelsedag firades under numera sedvanliga former med ett kalas, denna gång för klubbens 102-årsdag. Det skedde genom tårtätning och Manhem Super Star, ett tregrenarsevenemang med ett manhemtips som inledande gren.

Tipstävlingen var som utlovats betydligt enklare än föregående år, då segrande deltagare hade 8 rätt av 13 möjliga. Denna gång vann Claes R. Nilsheden på 11, följd av Rickard Eklund på 10 och ett koppel av 8-poängare.

Ett tema för året var Manhemiter i landslaget, och i den andra grenen fick deltagarna bekanta sig med åtta ställningar ur manhemiternas landslagspraktik, jämte en flervalsfråga för var och en. Detta kan vara nog så svårt, men Johan Lönnroth klarade sex av de sju ställningarna – en måste utgå p.g.a. felaktigt diagram. Ett flertal deltagare klarade 4 rätt och befann sig alltså på behörigt avstånd.

Johan vann också den avslutande 102-årsblixten, detta delat med Jessica Bengtsson. Det ger oss följande slutresultat: 1. Johan Lönnroth 16½, 2. Jessica  Bengtsson 14½, 3. Rickard Eklund 13, 4-6. Yngve Karlsson, Victor Nithander och Håkan Warston 12, 7. Claes R. Nilsheden 11, 8-9. Torbjörn Einegren och Edvin Hägg (9 delt.).