Schackboksauktion nr. 41

På lördag i nästa vecka, den 29 mars, avhålls Manhems 41:a schackboksauktion sedan starten. Är du bokhatare? Lider du av bokskräck? Håll dig i så fall borta, ty över 900 schackböcker av alla de slag bjuds ut till försäljning.

Men du som faktiskt gillar böcker gör klokt i att boka in dagen! Böckerna, varibland många klassiker, finns till visning från kl. 11.00 och två timmar senare inleds den spännande budgivningen. Katalogen finns tillgänglig i tryckt skick i klubblokalen, men du som vill ta en genväg hittar den här.