Klubbträningarna drar i gång!

Som tidigare meddelats startar klubbens träningsgrupper för ungdomar den här veckan. Tiderna är desamma som i höstas om inget annat har överenskommits. Nya barn håller på att kontaktas för inplacering.

Väl mött och träna flitigt!