Halvtid i Rilton

Sveriges starkaste återkommande schacktävling får anses vara Rilton, som sedan en lång följd av år ordnas i Stockholm över nyår. Spelformen har varierat något och i år spelar man i tre grupper. Manhem finns företrätt av några av våra mest lovande juniorer, anförda av Joel Åkesson. I och med nyårsaftonens spel har grupperna kommit halvvägs och efter en spelledig nyårsdag inleds slutspurten.

Rilton Cup heter den finaste gruppen, som i år samlat aderton stormästare och två manhemiter. Victor Nithander, som blivit personligt inbjuden av arrangörerna, och Joel Åkesson har hittills spelat sida vid sida varje rond. De står båda på 2½ av fem efter att som bäst ha knipit en halva av var sin 2500-rankad ungrare. Ratingmässigt ligger Rilton Cup mellan 2630 och 2000 och manhemiterna ligger ratingmässigt ganska långt ned på övre halvan.

Rilton Elo är mellangruppen som rymmer spelare ungefär 2100 och 1600. Manhem representeras av Johannes Aira och Johan Hansson, som båda samlat 3 poäng efter fem ronder vilket placerar dem på övre halvan.

Rilton Open är vad man kalla för folkgruppen. Här hittar man deltagare rankade från 1800 och nedåt. De två manhemiterna Zakarias Sjöström Dyrefelt och Harald Berggren Torell är originellt nog rankade exakt lika, på 1497, vilket är ett bra stycke ned i fältet. Zakarias har trots detta erövrat 3½ poäng av fyra, vilket förstås ger honom en plats i den absoluta toppen så långt. Harald ligger på fullt godkända 50%, alltså 2 poäng. Rilton Open spelas över sju ronder.

Den som vill se fullständiga resultat – och även partier ur Rilton Cup – kan göra det på tävlingens hemsida. Cup och Elo färdigspelas den 5 januari medan Open är klar en dag tidigare.