Schack4an: ISGR, ISGR, Haga och Franska till riksfinal

Den med spänning emotsedda tävlingen genomfördes i Exercishuset lördagen den 14 april med 167 deltagande barn, varav åttiotalet från Manhem. Arrangemangsmässigt blev det en stor framgång med vid prisutdelningen nästan delirisk glädje när barnen klass för klass fick hämta sin Schack4anmedaljer i guld.

Ur Manhems synvinkel kan sägas att fyra klasser kvalificerade sig till riksfinalen den 6 maj i Västerås och att samtliga fyra var från Manhems skolor. Åttio nya medlemmar har värvats till klubben och vi kan utgå från att det går att förbättra utfallet nästa år i ljuset av årets lärdomar.

Nu återstår att försöka knyta dessa ungdomar fastare till klubben. Ett första steg var vår interna flicktävling Vårdraget och vidare planeras en uppföljningstävling som bara riktar sig till Manhems Schack4an-barn. Speldagen kommer att bli lördagen den 11 maj.

Resultat: 1. ISGR PYP 4E 197, 2. ISGR PYP 4D 186, 3. Haga 4-5C 145, 4. Franska 140 o.s.v. 27 klasser deltog.

Ett utförligare reportage om Schack4an kommer i nästa nummer av Nafset som är under redigerande i detta ögonblick.

Fullständiga resultat hittar du här. Den som är intresserad kan också ta del av de individuella resultaten.