Tisdagsträningar med Joel Åkesson

Under tisdagskvällarna håller Joel Åkesson sedan några veckor träningar för en grupp av seniorspelare runt 1800 i rating. Varje kväll har ett tema och exempel på sådana har varit Philidor-strukturen, Maroczy-uppställningen, statiska bondeställningar och Treraders.