Vårens introduktionskurs genomförd

Projekt 2000, klubbens introduktionspaket för vuxna hemmaspelare, genomförs för tolfte gången under våren. Veckorna före Vårmästerskapet hölls den inledande kursen under ledning av undertecknad. Regler och schackhistoria, taktiska knep och notation, spelöppningens mål, strategins grunder och konsten att spela tävling var huvudämnena för de fem lektionspassen.

Sju nya manhemiter deltog och i skrivande stund har alla utom en startat i Vårmästerskapet för första gången. Våra nya medlemmar önskas lycka till!