Lussefesten: samkväm, prisutdelningar och Skinkblixten!

Manhems höstsäsong avslutas traditionellt med Lussefesten och 2006 utgjorde inget undantag. Drygt fyrtio manhemiter hade hörsammat kallelsen. Ett veritabelt prisregn föll över de församlade: det vankades priser för KM:s alla seniorgrupper, de tre Junior-KM-klasserna och Manhemfajten!

Sedan tiotalet år spelas lusseblixten i form av Skinkblixten. Inte mindre än 26 av de församlade ställde upp där, en bra siffra. Victor Nithander fick ikläda sig rollen som tämligen klar favorit, ett favoritskap han också infriade.

Resultat, A-finalen: 1. Victor Nithander, 2. Jan Möller, 3. Kaj Andersson, 4. Sergey Krakov; B-finalen: 1. Stefan Klang, 2. Nicolai Rostefors, 3. Karl Malbert, 4. Stefan Göthe; C-finalen: 1. Harald Berggren Torell, 2. Sören Svensson, 3. Torbjörn Einegren, 4. Louise Segerfelt.

Du som vet med dig att du har pris att hämta för någon av de ovan nämnda tävlingarna kan vända dig till klubben i början av vårsäsongen. Våren inleds med Lag-DM (första spelkväll: 8 resp. 11 januari och Krokodil Cup (första spelkväll: 9 januari). Men missa inte Manhems nordstadsdagar den 4-7 januari!