SS Manhem välkomnar nya hedersledamöter

Vad är det som har sex ben, börjar på B, har vunnit flera Junior-DM på 1950-talet och har varit med i Manhem i över 150 år? Du som inte kan svaret var troligen inte med vid klubbens 100-årsfest eller vid årsmötet. Då utsågs nämligen de mångåriga trotjänarna Hans Brodén, Lars Borgström och Krister Berg till hedersledamöter i SS Manhem. Hemsidan riktar ett varmt tack till dessa för många år i klubbens tjänst!

Som de flesta vet har Manhem under lång tid hört till Sveriges yppersta ungdomsklubbar och faktum är att vi redan på 1950-talet var föregångare på området. Våra tre nykorade hedersledamöter är alla egna produkter som varit med i Manhem sedan ungdomsåren, med tiden blivit ordförande och nu, mer än femtio år senare, fortfarande är klubben trogna!

Hans Brodén hade inte möjlighet att närvara vid 100-årsfesten, men kunde förbluffad motta tecknet på sin upphöjelse vid årsmötet

Hans Brodén hade inte möjlighet att närvara vid 100-årsfesten,
men kunde förbluffad motta tecknet på sin upphöjelse vid årsmötet.

Hans Brodén, 69, gjorde sitt inträde i Manhem säsongen 1951-52. Redan 1953 vann han Junior-DM för att i Gävle året därpå bli svensk juniormästare. 1955 fick Hans representera Sverige i Junior-VM, där han slutade delad tvåa i förgruppen.

Hans var ordförande i Manhem 1964-1970. Han är initiativtagare (och donator) till såväl Arne Berggrens fond som Hans Brodéns fond och sedan många år klubbens revisor, som vaksamt och intresserat följer vad som händer i klubben. Han var också verksam som ungdomstränare i början av 2000-talet.

Med ett tvåårigt uppehåll i början av 1960-talet har Hans förblivit manhemit och i denna stund gör han sin femtiofjärde säsong i klubben.

En långrandig ordförande gör sig beredd att överlämna hedersplaketten till Lars Borgström (t.v.) vid 100-årsfesten.

En långrandig ordförande gör sig beredd att överlämna hedersplaketten till Lars Borgström (t.v.) vid 100-årsfesten.

Lars Borgström, 68, gick in i Manhem säsongen 1955-56. Året därpå vann han Junior-DM och 1961 drygades meritlistan ut med ett FN-mästerskap i Gaza(!)

Lars var ordförande i Manhem 1970-74 och ledamot i styrelsen ytterligare ett antal år. Han engagerades även i Sveriges Schackförbunds centralstyrelse under en följd av år och i egenskap av journalist fick han förtroendet att redigera förbundets jubileumsbok Schack 92 – ett måste i varje schackbibliotek.

Lars har stannat kvar i Manhem allt sedan inträdet och är synnerligen aktiv vid schackbrädet. Detta är hans femtioandra säsong som manhemit.

Nye hedersledamoten Krister Berg med blomsterbukett och plakett vid 100-årsfesten.

Nye hedersledamoten Krister Berg med blomsterbukett och plakett vid 100-årsfesten.

Krister Berg, 64, slöt sig också han till Manhems led under jubileumssäsongen 1955-56 och hemförde Junior-DM 1958 och 1959.

Krister valdes in i styrelsen vid nyss fyllda tjugo och utsågs till kassör. Under 1960- och 1970-talet var han verksam som styrelseledamot, som redaktör för klubbtidningen Hugget, som allsvensk lagledare och mycket annat. Han var ordförande i Manhem 1974-1979 som kulmen på ledarbanan. Sedan en mansålder är han Göteborgs-Postens schackkrönikör.

Krister är fortfarande med i klubben och gör nu sin femtioandra säsong som manhemit i obruten följd.

Foton: Sam Friberg.