Rutger Almquist i ledningen för Manhemfajten

Fyra av Manhemfajtens sex ronder är nu avverkade och av den tidigare tätkvartetten har det blivit en ensam ledarman i form av Rutger Almquist. Rutger vann i den fjärde ronden mot  Ajith Pillai och står på 4 poäng. Han jagas av ett koppel 3-poängare: Sam Friberg, Viktor Lundmark, Ajith Pillai, Zakarias Sjöström Dyrefelt och Jacob Stråberg.

Tävlingen avslutas med ronderna 5 och 6 på torsdag.