Dags att betala medlemsavgiften!

Japp – det är dags att betala medlemsavgiften för Manhems verksamhetsår 2006/07.

Medlemsavgifterna bestämdes av årsmötet till oförändrade

  • 450 kronor för seniorer och ungdomar, utom
  • 225 kronor för värnpliktiga och studerande ungdomar 19-25 år
  • 100 kronor för juniorer upp till 18 år. Juniorer i klubbträning betalar dock även en träningsavgift om 200 kronor, alltså inalles 300 kronor
  • 300 kronor för Projekt 2000-medlemmar, d.v.s. seniorer som inte tidigare varit klubbanslutna och som går vår introduktionskurs för hemmaspelare
  • 50 kronor för schackfyremedlemmar

Inbetalningskort har gått ut nyligen till seniorer och juniorer som inte tränar regelbundet och dessa bör förstås göra som många klubbkamrater redan gjort – snarast sätta in pengarna på klubbens giro 42 28 22 – 7! Juniorer i träning på klubben tar i normalfallet med avgiften till sin tränare men kan också använda girot om så önskas.

Medlemsavgifterna är Manhems viktigaste inkomstkälla, så slarva inte med detta!