KM-lottning för rond 8

Lottningen för rond 8 i KM är klar och ligger nu ute på hemsidan. Samtidigt har ratingen för de orankade spelarna justerats utifrån prestation efter sju ronder. Slutlig beräkning sker nu efter avslutad turnering.

Här är ställningen i de olika KM-grupperna inför åttonde ronden:

KM-gruppen

Kandidatgruppen

Öppna gruppen

Lilla gruppen

För undvikande av missförstånd är det så att Jesper Mossberg och Nicklas Andersson har utgått i KM- respektive Kandidatgruppen utan att ha spelat hälften av partierna. Då skall de spelade partierna ratingräknas medan däremot inga partier skall räknas i turneringen. Det har varit vissa tekniska problem att få hemsidan att visa det.