Nya veteraner i Manhem

I Manhem belönas speciellt trofasta medlemmar med det s.k. veteranmärket. Denna utmärkelse finns i två “grader”, dels veteranmärket i silver för tjugo medlemsår, dels veteranmärket i guld för fyrtio medlemsår.

Veteranmärket i guld utdelades av kvällens värd och organisatör Björn Andersson till Sven Amundsson, Ove Kinnmark, Håkan Olsén och Stefan Rilberg. Veteranmärket i silver utdelades till Tommy Hagberg, Jan Herrman, Joachim Bergré, Lars-Åke Schneider, Håkan Warston, Hugo Florin, Olle Häggström, Martin Norbäck och Sabine Hansson.

Nedan kan du se nästan alla de nykorade veteranerna på bild.

Sven Amundsson får veteranmärket i guld för 47 medlemsår i Manhem

Sven Amundsson får veteranmärket i guld för 47 medlemsår i Manhem

Ove Kinnmark, mottagare av veteranmärket i guld för 45 medlemsår i Manhem

Ove Kinnmark, mottagare av veteranmärket i guld för 45 medlemsår i Manhem

Håkan Olsén, mottagare av veteranmärket i guld för 45 medlemsår i Manhem

Håkan Olsén, mottagare av veteranmärket i guld för 45 medlemsår i Manhem

Stefan Rilberg fick veteranmärket i guld för 43 medlemsår i Manhem

Stefan Rilberg fick veteranmärket i guld för 43 medlemsår i Manhem

Tommy Hagberg, mottagare av veteranmärket i silver för 26 medlemsår i Manhem

Tommy Hagberg, mottagare av veteranmärket i silver för 26 medlemsår i Manhem

Jan Herrman fick veteranmärket i silver för 25 medlemsår i Manhem

Jan Herrman fick veteranmärket i silver för 25 medlemsår i Manhem

Joachim Bergré, mottagare av veteranmärket i silver för 24 medlemsår i Manhem

Joachim Bergré, mottagare av veteranmärket i silver för 24 medlemsår i Manhem

Lars-Åke Schneider, mottagare av veteranmärket i silver för 23 medlemsår i Manhem

Lars-Åke Schneider, mottagare av veteranmärket i silver för 23 medlemsår i Manhem

Håkan Warston visar stolt upp veteranmärket i silver för 23 medlemsår i Manhem

Håkan Warston visar stolt upp veteranmärket i silver för 23 medlemsår i Manhem

Björn Andersson överlämnar veteranmärket i silver till förre ordföranden Hugo Florin,

Björn Andersson överlämnar veteranmärket i silver till förre ordföranden Hugo Florin,
22 medlemsår i Manhem

Olle Häggström, mottagare av veteranmärket i silver för 21 medlemsår i Manhem

Olle Häggström, mottagare av veteranmärket i silver för 21 medlemsår i Manhem

Martin Norbäck visar upp sitt veteranmärke i silver, erhållet för 21 medlemsår i Manhem

Martin Norbäck visar upp sitt veteranmärke i silver, erhållet för 21 medlemsår i Manhem

Dessutom erhöll Sabine Hansson veteranmärket i silver för 20 medlemsår i Manhem. Uppgifterna grundar sig på det historiska register över samtliga klubbens medlemsår som Arne Berggren tog initiativet till och som upprättats i samarbete med Håkan Olsén. Ett gigantiskt arbete ligger bakom, vilket naturligtvis inte hindrar att något fel kan ha insmugit sig. Just nu pågår ett uppdateringsarbete över det senaste decenniet och om du uppmärksammar något misstänkt fel – tveka inte att påtala det.

Fotografierna har tagits av Sam Friberg.