Johan Lönnroth ny ordförande i GSF

Vid Göteborgs Schackförbunds årsmöte härförleden valdes manhemiten Johan Lönnroth till ny distriktsordförande efter Ari Ziegler, som tog steget ned till vice ordförande. I övrigt förblev personbesättningen densamma med Claes R. Nilsheden som sekreterare och undertecknad som ungdomsansvarig som övriga styrelseinslag från Manhem.

Från mötet kan även konstateras att de två senaste åren givit ett visst överskott, vilket innebär att förbundet nu åter har näsan över den ekonomiska vattenytan om än knappt.