W.o.-match i Nordstan

Vid 100-årsmatchen i Nordstan hände det sig ju att övriga Göteborgs lag inte var fulltaligt. Manhemiter som vann sin match på walk over fick spela en intern lagmatch som spelträning och tröst och så här gick det:

SS Manhem I

  SS Manhem II   5-4
Per Hellgren 1203 Louise Lundberg 1200 1-0
Per-Axel Persson 1175 Michael Sheingold 1134 0-1
Jakob Stråberg 1144 Pelle Löfving 1123 1-0
Sven Persson 1137 Erik Persson 1096 ½-½
Louise Segerfelt 1135 Kjell Ljungqvist 1102 ½-½
Jan Ambecker 1120 Emil Sjöholm 1044 0-1
Daniel Skorczynski 1001

Alf Klaar

—- 1-0
Viktor Lundmark —–

Andreas Ahlberg

—- 1-0

Sverker Klaar

—- Zakarias Sjöström Dyrefelt —- 0-1