Flera manhemiter topprankade i Sverige

Sveriges Schackförbunds hemsida har nu publicerats nationella ratinglistor för de bästa juniorerna. Det sker i de tre kategorierna juniorer (20 år), kadetter (16 år) och flickor (20 år) och inte överraskande finns flera manhemiter med i societeten.

Bland juniorerna är Victor Nithander Sveriges högst rankade juniorer per den 1 maj.  Som tolva bland de sjutton som ligger över 2100 i landet hittar man Peter Vas.

På kadettlistan återfinns Ragna Löfgren och Simo Panas på trettonde respektive femtonde plats. Totalt ligger 26 svenska kadetter över de 1800 som är tröskeln till finrummet.

Ragna finns förstås också med i flicktoppen, där hon ligger trea. Tretton flickor har över 1500, vilket är vad som krävs för att komma med på listan.

Förutom de nämnda finns som vi vet en del "bubblare" och vi får se vem som blir nästa manhemit att göra entré…