Klart för Göteborg Cup!

Till helgen stundar säsongens sista juniormönstring. Det är vårt årliga samarrangemang med Lundby SS och Warta, Göteborg Cup, som står för dörren. 176 barn och ungdomar i alla åldrar, mest de yngre, är anmälda. En majoritet av deltagarna (!) är från Danmark och därtill kommer ett drygt dussin norrmän.

Med 33 manhemiter är vår klubb näst störst mätt i antal deltagare. Vill du förstärka Manhem i kampen om priset till bästa klubb? Skynda dig i så fall att efteranmäla dig!

Tävlingen spelas i Nya Lundenskolan, Kärralundsgatan 3. Denna är en tvärgata till Danska vägen, som i sin tur förbinder Sankt Sigfridsplan med Redbergsplatsen. Om man reser kollektivt går buss 60 dit. Det är mycket viktigt att man är på plats senast klockan 0800 på lördag morgon vid avprickningen i skolan. Det går även att pricka av sig på fredagen mellan klockan 18 och 22. Spelare som ej prickat av sig riskerar att ej kunna beredas plats i turneringen!

Startavgiften 150 kronor skall betalas in på SS Manhems postgiro 42 28 22 – 7 i förväg eller erläggas vid start. Tiderna är för

1988-1993: 09-16 på lördag, 09-16 på söndag och 09-13 på måndag.
1994 och senare: 09-15 på lördag, 09-13 på söndag och 09-13 på måndag.