Ställ upp i Göteborg Cup!

Våren är här och alla juniorers (1988 eller senare) säsongsavslutning Göteborg Cup rycker allt närmre! Schacktävlingen Göteborg Cup har under sin tjugofemåriga historia samlat stora skaror av spelare, inte bara från Sverige utan också från Norge och Danmark. Det är redan ett gott stycke över hundra ungdomar anmälda till årets tävling, som i år spelas dagarna före nationaldagen eller mer exakt den 3-5 juni.

Spelplatsen är Lundenskolan och spelet äger företrädesvis rum på förmiddagarna. Vi sänder ut deltagarbekräftelse med exakt tidsprogram och vägbeskrivning individuellt till deltagarna. 

För hemmaspelare vill vi ha anmälningar måndagen den 29 maj. Du anmäler dig till SS Manhem per telefon 24 47 45 eller e-post info@ssmanhem.se

Samtidigt insättes startavgiften på 150 kronor per deltagare på klubbens postgiro 42 28 22 – 7, SS Manhem.

Väl mött i Göteborg Cup!