Vårens vuxenkurs avslutad

För sjätte året i rad har vi genomfört den numera traditionella introduktionskursen för vuxna hemmaspelare. Åtta nya manhemiter har deltagit i inledningsträff med diagnostiskt prov plus fem lektionspass där ämnen som regler och schackhistoria, taktiska knep, öppningens principer, grundläggande om strategi och tävlingsspel har avhandlats. Kursledare har varit undertecknad och Rickard Dave.

Förhoppningsvis står våra nya klubbkamrater nu rustade att ge sig in i turneringslivet i form av Lilla gruppen i Vårmästerskapet. Lycka till!